Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revolta6573 SGWaAP
0.254rebélia6027 SGWaAP
0.420vzbura30849 SGWaAP
0.533rebelantstvo809 SGWaAP
0.579konformizmus1169 SGWaAP
0.579tyrania8888 SGWaAP
0.580diktatúra24909 SGWaAP
0.584radikalizmus4674 SGWaAP
0.598vzdor15450 SGWaAP
0.601anarchia10989 SGWaAP
0.601represia12047 SGWaAP
0.602dekadencia2871 SGWaAP
0.612dezilúzia3538 SGWaAP
0.612pacifizmus1171 SGWaAP
0.622anarchistická1596 SGWaAP
0.630despotizmus1477 SGWaAP
0.634občianska_neposlušnosť1499 SGWaAP
0.643anarchizmus1903 SGWaAP
0.643brutalita12082 SGWaAP
0.644revolučnosť825 SGWaAP
0.645militarizmus1490 SGWaAP