Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revolúcia158240 SGWaAP
0.429Revolúcia1512 SGWaAP
0.498októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.538revolučná33226 SGWaAP
0.557zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.558októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.567boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.572industrializácia5929 SGWaAP
0.594vojna656840 SGWaAP
0.598kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.601buržoázna6997 SGWaAP
0.602prevrat40268 SGWaAP
0.620VOSR2329 SGWaAP
0.621demokratizácia9510 SGWaAP
0.626revolučný33962 SGWaAP
0.630nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.630diktatúra24909 SGWaAP
0.644masová_demonštrácia1676 SGWaAP
0.646perestrojka3683 SGWaAP
0.647revolta6573 SGWaAP
0.651proletárska2351 SGWaAP
0.657éra92312 SGWaAP
0.658diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.658revolučné10000 SGWaAP