Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revizionizmus1308 SGWaAP
0.375nacionalizmus26046 SGWaAP
0.388revizionistická753 SGWaAP
0.419antikomunizmus1458 SGWaAP
0.427revizionista744 SGWaAP
0.432čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.444nacionálny2577 SGWaAP
0.447šovinizmus3737 SGWaAP
0.449boľševizmus3476 SGWaAP
0.455sionizmus4004 SGWaAP
0.456oportunizmus2274 SGWaAP
0.457iredenta742 SGWaAP
0.462nacizmus17825 SGWaAP
0.463antisemitizmus16200 SGWaAP
0.469revizionistický480 SGWaAP
0.473separatizmus2163 SGWaAP
0.474totalitarizmus2624 SGWaAP
0.486marxizmus13099 SGWaAP
0.498imperializmus6287 SGWaAP
0.500nacionalistický5917 SGWaAP
0.502radikalizmus4674 SGWaAP
0.504nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.504panslavizmus1731 SGWaAP
0.505ideologický19546 SGWaAP