Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revizionistická753 SGWaAP
0.363iredentistická472 SGWaAP
0.367šovinistická926 SGWaAP
0.388revizionizmus1308 SGWaAP
0.421čechoslovakistická493 SGWaAP
0.424antikomunistická987 SGWaAP
0.438autonomistická856 SGWaAP
0.441maďarská_iredenta538 SGWaAP
0.454revizionistický480 SGWaAP
0.462nacionalistická10418 SGWaAP
0.465kontrarevolučná800 SGWaAP
0.470nacionálna2433 SGWaAP
0.471antisemitská2330 SGWaAP
0.498iredenta742 SGWaAP
0.518ideologická17229 SGWaAP
0.519protisocialistická444 SGWaAP
0.520čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.528imperialistická2821 SGWaAP
0.530ľudácka1678 SGWaAP
0.531revizionista744 SGWaAP
0.538marxistická6571 SGWaAP