Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revizionista744 SGWaAP
0.388marxista5377 SGWaAP
0.389reakcionár676 SGWaAP
0.393antikomunista1676 SGWaAP
0.413antisemita3587 SGWaAP
0.427sionista5471 SGWaAP
0.427revizionizmus1308 SGWaAP
0.453internacionalista776 SGWaAP
0.456nacionalista17726 SGWaAP
0.457marxistický3814 SGWaAP
0.461oportunista2613 SGWaAP
0.469kolaborant5109 SGWaAP
0.474sionizmus4004 SGWaAP
0.488ideológ6864 SGWaAP
0.488čechoslovakista1225 SGWaAP
0.489šovinista1656 SGWaAP
0.489dogmatik1560 SGWaAP
0.494boľševizmus3476 SGWaAP
0.496rusofil1831 SGWaAP
0.497ľudák3807 SGWaAP
0.505propagandista2601 SGWaAP
0.506marxizmus13099 SGWaAP