Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revúcka1837 SGWaAP
0.417lučenská920 SGWaAP
0.430Revúcky2393 SGWaAP
0.451breznianska2514 SGWaAP
0.452gemerská5797 SGWaAP
0.462krupinská1691 SGWaAP
0.469žiarska5843 SGWaAP
0.471Brezniansky542 SGWaAP
0.472Rimavský3450 SGWaAP
0.489handlovská3373 SGWaAP
0.495novobanská699 SGWaAP
0.498Lučenský414 SGWaAP
0.502štítnická537 SGWaAP
0.503rimavská2674 SGWaAP
0.513lučenecká2426 SGWaAP
0.519Revúca43801 SGWaAP
0.520liptovská23546 SGWaAP
0.522štiavnická3106 SGWaAP
0.527rožňavská6466 SGWaAP
0.528novohradská4205 SGWaAP
0.539tisovská755 SGWaAP
0.541Muránsky_Dlhý1213 SGWaAP
0.541Gemerský5756 SGWaAP
0.541bystrická6528 SGWaAP