Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000revízna_komisia6173 SGWaAP
0.389Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.397Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.410členská_schôdza15028 SGWaAP
0.414dozorná_rada46275 SGWaAP
0.419prezídium22710 SGWaAP
0.434Revízny946 SGWaAP
0.437Prezídium6138 SGWaAP
0.451Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.459mandátová_komisia1366 SGWaAP
0.484Členský_schôdza723 SGWaAP
0.490Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.499Dozorný697 SGWaAP
0.509predstavenstvo119991 SGWaAP
0.520výbor390776 SGWaAP
0.542dozorná4222 SGWaAP
0.544výročná_členská5038 SGWaAP
0.551návrhová_komisia3787 SGWaAP
0.554Kontrolný1698 SGWaAP
0.577tajomníčka9637 SGWaAP
0.578VV18759 SGWaAP
0.578predseda1053539 SGWaAP
0.580valné_zhromaždenie75161 SGWaAP