Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000retrospektíva6988 SGWaAP
0.374retrospektívna4209 SGWaAP
0.464retrospektívny2080 SGWaAP
0.537dokumentárna13334 SGWaAP
0.571krátkometrážna1066 SGWaAP
0.584dokumentaristická471 SGWaAP
0.586retrospektívne1991 SGWaAP
0.589biografická2455 SGWaAP
0.598narácia3600 SGWaAP
0.608explikácia886 SGWaAP
0.613reflexia34541 SGWaAP
0.615reminiscencia3745 SGWaAP
0.615autobiografická4190 SGWaAP
0.623románová6751 SGWaAP
0.624monografická2244 SGWaAP
0.626dokumentárny13954 SGWaAP
0.630dokumentaristický418 SGWaAP
0.633kurátorská_koncepcia582 SGWaAP
0.633biografia10775 SGWaAP
0.634poetika20638 SGWaAP
0.638denníková776 SGWaAP
0.641filmografia3455 SGWaAP
0.642poviedkový2579 SGWaAP