Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000retroaktívny881 SGWaAP
0.402retroaktívna564 SGWaAP
0.425retroaktívne598 SGWaAP
0.444retroaktívne1042 SGWaAP
0.525protiústavný6211 SGWaAP
0.575exteritoriálny426 SGWaAP
0.593retroaktivita3782 SGWaAP
0.606protiústavnosť2685 SGWaAP
0.609neústavný1033 SGWaAP
0.610protiústavné4393 SGWaAP
0.619protiústavná2694 SGWaAP
0.626ústavne_konformný826 SGWaAP
0.626reštriktívny2277 SGWaAP
0.640diskriminačný5748 SGWaAP
0.640trestnoprávny2708 SGWaAP
0.645ústavnoprávny1545 SGWaAP
0.653prechodné_ustanovenie6406 SGWaAP
0.656protiústavne1035 SGWaAP
0.662deklaratórny507 SGWaAP
0.667taxatívny639 SGWaAP
0.667neústavné674 SGWaAP