Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000reslovakizácia568 SGWaAP
0.552deportácia13952 SGWaAP
0.560Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.566arizácia3056 SGWaAP
0.588deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.592viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.595vysídliť771 SGWaAP
0.596pozemková_reforma3464 SGWaAP
0.598sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.603repatriant520 SGWaAP
0.618mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.619slovakizácia416 SGWaAP
0.628židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.631emigračná757 SGWaAP