Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000republika951415 SGWaAP
0.307Republika19695 SGWaAP
0.394SR1589613 SGWaAP
0.402československá_socialistická4555 SGWaAP
0.431slovenská2572665 SGWaAP
0.443federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.449Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.460federatívna3317 SGWaAP
0.546ČSFR12001 SGWaAP
0.550Slovenský221665 SGWaAP
0.558Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.582ruská_federácia27279 SGWaAP
0.597ČSR39747 SGWaAP
0.601Federatívny445 SGWaAP
0.609ministerstvo1062673 SGWaAP
0.618SSR15520 SGWaAP
0.619Vláda5805 SGWaAP
0.621Český_republika229491 SGWaAP
0.622ČR217683 SGWaAP
0.623holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP
0.627Poľský9661 SGWaAP
0.629Maďarský32066 SGWaAP
0.630Cyperský1309 SGWaAP
0.635československá82331 SGWaAP