Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000represia12047 SGWaAP
0.408represálie4171 SGWaAP
0.408perzekúcia7796 SGWaAP
0.446represívna2747 SGWaAP
0.447represívny3844 SGWaAP
0.453teror23806 SGWaAP
0.481represívne_opatrenie1496 SGWaAP
0.513tyrania8888 SGWaAP
0.521diktatúra24909 SGWaAP
0.562totalitná8415 SGWaAP
0.563represívna_zložka1033 SGWaAP
0.566totalita30502 SGWaAP
0.571donucovanie1862 SGWaAP
0.577čistka9201 SGWaAP
0.582agresia29039 SGWaAP
0.593prenasledovanie45816 SGWaAP
0.598nesloboda10485 SGWaAP
0.601revolta6573 SGWaAP
0.602brutalita12082 SGWaAP
0.605komunistická_diktatúra2156 SGWaAP