Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000represívna2747 SGWaAP
0.407represívny3844 SGWaAP
0.446represia12047 SGWaAP
0.484represívne_opatrenie1496 SGWaAP
0.485represívne631 SGWaAP
0.496represívna_zložka1033 SGWaAP
0.540donucovacia968 SGWaAP
0.545podvratná1494 SGWaAP
0.580autoritárska1652 SGWaAP
0.585represívne504 SGWaAP
0.589násilná19825 SGWaAP
0.598zločinná1877 SGWaAP
0.609totalitná8415 SGWaAP
0.610diktátorská1357 SGWaAP
0.613násilnícka1310 SGWaAP
0.619genocídna429 SGWaAP
0.631militaristická594 SGWaAP
0.632represálie4171 SGWaAP
0.633protiprávna2648 SGWaAP
0.648ozbrojená22783 SGWaAP
0.650politicky_motivovaná1004 SGWaAP
0.652fašistická11983 SGWaAP
0.653autokratická662 SGWaAP
0.653ideologická17229 SGWaAP
0.654okupačná5266 SGWaAP