Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000represálie4171 SGWaAP
0.201perzekúcia7796 SGWaAP
0.408represia12047 SGWaAP
0.423teror23806 SGWaAP
0.447okupácia28497 SGWaAP
0.470deportácia13952 SGWaAP
0.476pogrom4103 SGWaAP
0.479čistka9201 SGWaAP
0.487židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.493sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.494komunistický_režim23926 SGWaAP
0.513komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.513civilné_obyvateľstvo8195 SGWaAP
0.515totalitný_režim13057 SGWaAP
0.525povstanie74043 SGWaAP
0.528etnická_čistka3081 SGWaAP
0.528prenasledovanie45816 SGWaAP
0.529ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.536hrôzovláda742 SGWaAP
0.540komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.543ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.548masakra12497 SGWaAP
0.549ukrutnosť3641 SGWaAP