Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000reportérka6639 SGWaAP
0.242novinárka25499 SGWaAP
0.340redaktorka52991 SGWaAP
0.344žurnalistka1603 SGWaAP
0.411komentátorka1056 SGWaAP
0.459reportér36885 SGWaAP
0.472korešpondentka825 SGWaAP
0.477moderátorka51629 SGWaAP
0.492investigatívna_novinárka678 SGWaAP
0.502šéfredaktorka11503 SGWaAP
0.537hlásateľka3032 SGWaAP
0.544dopisovateľka607 SGWaAP
0.559dokumentaristka1327 SGWaAP
0.561právnička14749 SGWaAP
0.567producentka5669 SGWaAP
0.571publicistka4108 SGWaAP
0.577scenáristka5331 SGWaAP
0.579emigrantka787 SGWaAP
0.579filmárka1549 SGWaAP
0.581investigatívna2617 SGWaAP
0.586editorka3711 SGWaAP
0.588herečka158109 SGWaAP
0.591komička1522 SGWaAP
0.592agentka6507 SGWaAP