Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000reportážna3644 SGWaAP
0.425portrétna3230 SGWaAP
0.431reportážny2003 SGWaAP
0.470cestopisná2290 SGWaAP
0.477fotografická27961 SGWaAP
0.478dokumentárna13334 SGWaAP
0.522reportážne519 SGWaAP
0.546portrétová1022 SGWaAP
0.570fotograf132233 SGWaAP
0.570fotoreportér4330 SGWaAP
0.573fotografický20948 SGWaAP
0.573dokumentaristika987 SGWaAP
0.583žurnalistická3496 SGWaAP
0.596fotografia766789 SGWaAP
0.597čiernobiela17319 SGWaAP
0.597cestopisný1815 SGWaAP
0.602koláž16044 SGWaAP
0.602dokumentaristická471 SGWaAP
0.603beletristická1435 SGWaAP
0.604esejistická1599 SGWaAP
0.605krajinárska2771 SGWaAP