Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000repatriant520 SGWaAP
0.408presídlenec2715 SGWaAP
0.497vysťahovalec4080 SGWaAP
0.591emigrant16551 SGWaAP
0.603reslovakizácia568 SGWaAP
0.604vysídliť771 SGWaAP
0.609evakuant526 SGWaAP
0.617Protektorát1361 SGWaAP
0.618osídlenec771 SGWaAP
0.626vysťahovalecká563 SGWaAP
0.631exulant1988 SGWaAP
0.632české_pohraničie1074 SGWaAP
0.647kolonista6897 SGWaAP
0.651Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.652podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.657banát1545 SGWaAP