Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000renesancia23847 SGWaAP
0.321barok14167 SGWaAP
0.378gotika7106 SGWaAP
0.430novovek7749 SGWaAP
0.446klasicizmus6827 SGWaAP
0.454osvietenstvo7952 SGWaAP
0.461antika11947 SGWaAP
0.468secesia4345 SGWaAP
0.476stredovek66150 SGWaAP
0.485romantizmus12850 SGWaAP
0.513vrcholný_stredovek1173 SGWaAP
0.516renesančné3530 SGWaAP
0.523renesančná12915 SGWaAP
0.541neoklasicizmus559 SGWaAP
0.545rokoko1955 SGWaAP
0.546epocha20271 SGWaAP
0.551neskorá_gotika711 SGWaAP
0.554biedermeier853 SGWaAP
0.556moderna22320 SGWaAP
0.558impresionizmus2995 SGWaAP
0.564raný_stredovek2183 SGWaAP
0.565historizmus2191 SGWaAP
0.565manierizmus887 SGWaAP
0.566avantgarda8447 SGWaAP