Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000renesančný14425 SGWaAP
0.206barokový19738 SGWaAP
0.283gotický20835 SGWaAP
0.290renesančná12915 SGWaAP
0.327klasicistický4275 SGWaAP
0.335renesančné3530 SGWaAP
0.336rokokový1848 SGWaAP
0.349neskorogotický2364 SGWaAP
0.379baroková19284 SGWaAP
0.386stredoveký35047 SGWaAP
0.405gotická15454 SGWaAP
0.417klasicistická4264 SGWaAP
0.421rokoková1520 SGWaAP
0.423barok14167 SGWaAP
0.425barokové4415 SGWaAP
0.439neskorobarokový1475 SGWaAP
0.441neskorogotická1344 SGWaAP
0.449secesný3767 SGWaAP
0.456neoklasicistický693 SGWaAP
0.457renesančný_sloh650 SGWaAP