Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000renesančné3530 SGWaAP
0.257barokové4415 SGWaAP
0.287gotické4343 SGWaAP
0.314renesančná12915 SGWaAP
0.335renesančný14425 SGWaAP
0.362románske1879 SGWaAP
0.389stredoveké16814 SGWaAP
0.407gotická15454 SGWaAP
0.434gotika7106 SGWaAP
0.441baroková19284 SGWaAP
0.455klasicistické550 SGWaAP
0.455barokový19738 SGWaAP
0.457barok14167 SGWaAP
0.460gotický20835 SGWaAP
0.463neskorogotická1344 SGWaAP
0.471neskorá_gotika711 SGWaAP
0.472secesné600 SGWaAP
0.475rokoková1520 SGWaAP
0.479neskorogotický2364 SGWaAP
0.490románska5229 SGWaAP
0.492klasicistická4264 SGWaAP
0.495gotický_sloh1212 SGWaAP
0.503románsky_sloh874 SGWaAP