Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000remeselnícke1089 SGWaAP
0.471remeselné3445 SGWaAP
0.490remeselnícka4113 SGWaAP
0.499hrnčiarske578 SGWaAP
0.515cechové468 SGWaAP
0.516remeselnícky4614 SGWaAP
0.534remeslo83975 SGWaAP
0.548roľnícke2594 SGWaAP
0.557kováčstvo2832 SGWaAP
0.559banícke5574 SGWaAP
0.560vinohradnícke1822 SGWaAP
0.562obuvnícke696 SGWaAP
0.566remeselnícka_dielňa1087 SGWaAP
0.569hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.576tkáčske530 SGWaAP
0.583záhradnícke1080 SGWaAP
0.584zručný_remeselník1039 SGWaAP
0.584meštianske845 SGWaAP
0.586remeselník46652 SGWaAP
0.587umelecké_remeslo4734 SGWaAP
0.590remeselná15328 SGWaAP
0.591čipkárstvo656 SGWaAP
0.593tkáčstvo1114 SGWaAP
0.594garbiarstvo493 SGWaAP