Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000remeselnícka4113 SGWaAP
0.312remeselná15328 SGWaAP
0.411remeselnícky4614 SGWaAP
0.452remeselník46652 SGWaAP
0.465tkáčska1093 SGWaAP
0.469rezbárska3092 SGWaAP
0.476remeselnícka_dielňa1087 SGWaAP
0.490remeselnícke1089 SGWaAP
0.495remeselný8869 SGWaAP
0.513hrnčiarsky1765 SGWaAP
0.519remeslo83975 SGWaAP
0.524kováčska2666 SGWaAP
0.526železiarska1209 SGWaAP
0.531stolárska4084 SGWaAP
0.532hrnčiarska5419 SGWaAP
0.533hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.534ľudovoumelecká605 SGWaAP
0.535umelecké_remeslo4734 SGWaAP
0.539zlatnícka1150 SGWaAP
0.539roľnícka8943 SGWaAP
0.543zručný_remeselník1039 SGWaAP
0.552kamenárska2424 SGWaAP
0.554kováčstvo2832 SGWaAP
0.556tradičné_remeslo6172 SGWaAP