Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000religiózny2234 SGWaAP
0.297náboženský79066 SGWaAP
0.460religiózna2095 SGWaAP
0.508kresťanský98148 SGWaAP
0.516profánny877 SGWaAP
0.532konfesionálny1197 SGWaAP
0.536metafyzický3257 SGWaAP
0.547sekulárny6815 SGWaAP
0.559mystický9320 SGWaAP
0.568teologický11644 SGWaAP
0.575racionalistický771 SGWaAP
0.577nacionálny2577 SGWaAP
0.577antropologický3082 SGWaAP
0.579tradicionalistický751 SGWaAP
0.579svetonázorový1242 SGWaAP
0.583filozofický23675 SGWaAP
0.585sektársky1342 SGWaAP
0.585novoveký1836 SGWaAP
0.586synkretizmus1711 SGWaAP
0.587nábožensky7736 SGWaAP
0.589nábožensko1157 SGWaAP
0.590sakrálny6081 SGWaAP
0.592dogmatický2709 SGWaAP
0.596humanistický4879 SGWaAP