Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000religiózne805 SGWaAP
0.382náboženské27478 SGWaAP
0.426sekulárne1752 SGWaAP
0.432kresťanské38118 SGWaAP
0.493ortodoxné1539 SGWaAP
0.501ateistické1233 SGWaAP
0.517filozofické10273 SGWaAP
0.519katolícke21666 SGWaAP
0.523konfesionálne612 SGWaAP
0.529humanistické2443 SGWaAP
0.541religiózna2095 SGWaAP
0.545svetonázorové679 SGWaAP
0.549budhistické1479 SGWaAP
0.551protestantské2527 SGWaAP
0.552pohanské3021 SGWaAP
0.555fundamentalistické487 SGWaAP
0.559patriarchálne767 SGWaAP
0.565sakrálne1529 SGWaAP
0.573evanjelikálne409 SGWaAP
0.574pravoslávne2592 SGWaAP
0.575slobodomurárske712 SGWaAP
0.576sektárske718 SGWaAP
0.580etnické7005 SGWaAP
0.582sociologické2225 SGWaAP
0.582novoveké770 SGWaAP