Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000religiózna2095 SGWaAP
0.393náboženská126443 SGWaAP
0.454sekulárna5098 SGWaAP
0.458profánna1087 SGWaAP
0.460religiózny2234 SGWaAP
0.480svetonázorová2059 SGWaAP
0.482kresťanská148366 SGWaAP
0.491konfesionálna1832 SGWaAP
0.495religiozita4751 SGWaAP
0.537ortodoxná6427 SGWaAP
0.540antropologická2797 SGWaAP
0.541religiózne805 SGWaAP
0.565kultúrna209145 SGWaAP
0.571náboženský79066 SGWaAP
0.572tradicionalistická535 SGWaAP
0.575nábožensky7736 SGWaAP
0.577protestantská8913 SGWaAP
0.579metafyzická3950 SGWaAP
0.579pohanská7442 SGWaAP
0.579gnostická892 SGWaAP
0.580nábožensko1157 SGWaAP
0.583židovská74011 SGWaAP
0.584dogmatická2399 SGWaAP