Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000relativizovať3517 SGWaAP
0.369problematizovať1014 SGWaAP
0.430absolutizovať1080 SGWaAP
0.436banalizovať433 SGWaAP
0.459bagatelizovať5754 SGWaAP
0.477ironizovať2870 SGWaAP
0.478negovať5561 SGWaAP
0.499popierať47291 SGWaAP
0.526prekrúcať5071 SGWaAP
0.528prekrucovať623 SGWaAP
0.532spochybňovať39103 SGWaAP
0.537zamlčiavať1414 SGWaAP
0.542zamlčovať2686 SGWaAP
0.550karikovať696 SGWaAP
0.559demaskovať2098 SGWaAP
0.576zľahčovať7011 SGWaAP
0.583diskreditovať3341 SGWaAP
0.587démonizovať1615 SGWaAP
0.588glorifikovať1833 SGWaAP