Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000relativizmus5097 SGWaAP
0.284morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.295sekularizmus3288 SGWaAP
0.300liberalizmus19638 SGWaAP
0.306nihilizmus3239 SGWaAP
0.314materializmus9225 SGWaAP
0.321fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.339agnosticizmus1002 SGWaAP
0.346dogmatizmus2038 SGWaAP
0.367individualizmus8799 SGWaAP
0.367racionalizmus3906 SGWaAP
0.370ateizmus16464 SGWaAP
0.372pluralizmus5010 SGWaAP
0.379totalitarizmus2624 SGWaAP
0.387konzervativizmus7677 SGWaAP
0.411postmodernizmus1877 SGWaAP
0.414konzumizmus1740 SGWaAP
0.424humanizmus17405 SGWaAP
0.441marxizmus13099 SGWaAP
0.443utilitarizmus1208 SGWaAP
0.445subjektivizmus1824 SGWaAP