Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000relativista638 SGWaAP
0.446materialista3595 SGWaAP
0.450pozitivista564 SGWaAP
0.461marxista5377 SGWaAP
0.470ateista41462 SGWaAP
0.493fundamentalista5025 SGWaAP
0.493teizmus1329 SGWaAP
0.494racionalista1259 SGWaAP
0.511nihilista865 SGWaAP
0.517evolucionizmus659 SGWaAP
0.519relativizmus5097 SGWaAP
0.520dogmatik1560 SGWaAP
0.523objektivizmus476 SGWaAP
0.532determinizmus1926 SGWaAP
0.533agnosticizmus1002 SGWaAP
0.535evolucionista1603 SGWaAP
0.540metafyzik421 SGWaAP
0.542agnostik2375 SGWaAP