Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000relatívnosť1099 SGWaAP
0.449absolútnosť649 SGWaAP
0.494relativita4557 SGWaAP
0.503protirečivosť1249 SGWaAP
0.513príčinnosť1156 SGWaAP
0.536ontologická2011 SGWaAP
0.540časovosť733 SGWaAP
0.542rozpornosť1271 SGWaAP
0.553protikladnosť784 SGWaAP
0.553iracionálnosť409 SGWaAP
0.558ambivalentnosť741 SGWaAP
0.560nekonečnosť4887 SGWaAP
0.566transcendentná1465 SGWaAP
0.568mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.574pominuteľnosť4399 SGWaAP
0.574determinovanosť446 SGWaAP
0.578ontologický1966 SGWaAP
0.584gnozeologická480 SGWaAP
0.589dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.596bezvýznamnosť1869 SGWaAP