Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rektor68527 SGWaAP
0.148dekan57746 SGWaAP
0.357prorektor9921 SGWaAP
0.404prodekan7779 SGWaAP
0.422rektorka2576 SGWaAP
0.426rektor_KU1216 SGWaAP
0.440dekanka3409 SGWaAP
0.451kvestor1559 SGWaAP
0.454dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.464akademický_senát9291 SGWaAP
0.478docent28247 SGWaAP
0.479Rektor698 SGWaAP
0.491profesor251037 SGWaAP
0.496Akademický_senát2971 SGWaAP
0.502fakulta199887 SGWaAP
0.525univerzita541774 SGWaAP
0.541rektorská_konferencia2994 SGWaAP
0.551Karol_Mičieta1471 SGWaAP
0.557teologická_fakulta5157 SGWaAP
0.559rektorát4526 SGWaAP
0.563bohoslovecká_fakulta4234 SGWaAP