Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000reklamný74162 SGWaAP
0.376propagačný11209 SGWaAP
0.431reklamná64699 SGWaAP
0.485reklama415837 SGWaAP
0.488reklamné13083 SGWaAP
0.509prezentačný8945 SGWaAP
0.543marketingový52189 SGWaAP
0.545tlačovina8400 SGWaAP
0.546Reklamný1291 SGWaAP
0.549reklamný_pútač2504 SGWaAP
0.567pútač7159 SGWaAP
0.575billboard19568 SGWaAP
0.584propagačný_materiál17680 SGWaAP