Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rehoľníčka6401 SGWaAP
0.168rehoľná_sestra10908 SGWaAP
0.290rehoľník21459 SGWaAP
0.345rádová_sestra1615 SGWaAP
0.400misionárka3685 SGWaAP
0.403rehoľná6826 SGWaAP
0.418mníška15963 SGWaAP
0.427rehoľa31452 SGWaAP
0.428dominikánka921 SGWaAP
0.439spolusestra2187 SGWaAP
0.452novicka2166 SGWaAP
0.459laička491 SGWaAP
0.460karmelitánka1960 SGWaAP
0.475saleziánka1047 SGWaAP
0.477rehoľné_spoločenstvo2333 SGWaAP
0.485svätica6831 SGWaAP
0.489kongregácia25107 SGWaAP
0.489rehoľný12105 SGWaAP
0.500mučenica1564 SGWaAP
0.512františkánka663 SGWaAP
0.518kňaz355291 SGWaAP
0.524blahoslavená8390 SGWaAP
0.529vizionárka1779 SGWaAP
0.535rehoľný_rád1030 SGWaAP