Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rehoľná6826 SGWaAP
0.276rehoľa31452 SGWaAP
0.372rehoľné_spoločenstvo2333 SGWaAP
0.390rehoľný12105 SGWaAP
0.403rehoľníčka6401 SGWaAP
0.413kongregácia25107 SGWaAP
0.421rehoľná_sestra10908 SGWaAP
0.438rehoľný_rád1030 SGWaAP
0.441rehoľník21459 SGWaAP
0.465kňazská13194 SGWaAP
0.480dominikánka921 SGWaAP
0.483rehoľné2521 SGWaAP
0.485dominikánska1898 SGWaAP
0.491karmelitánska666 SGWaAP
0.495saleziánska8135 SGWaAP
0.499novicka2166 SGWaAP
0.503saleziánka1047 SGWaAP
0.505mníšska2200 SGWaAP
0.514benediktínska891 SGWaAP
0.518noviciát5179 SGWaAP
0.522františkánka663 SGWaAP
0.523spolusestra2187 SGWaAP
0.527apoštolát8846 SGWaAP
0.529božský_Vykupiteľ662 SGWaAP