Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rehoľa31452 SGWaAP
0.276rehoľná6826 SGWaAP
0.328rehoľný_rád1030 SGWaAP
0.332rehoľné_spoločenstvo2333 SGWaAP
0.363rehoľný12105 SGWaAP
0.380Rehoľa1168 SGWaAP
0.382kongregácia25107 SGWaAP
0.383augustinián1325 SGWaAP
0.391dominikán6735 SGWaAP
0.402rehoľník21459 SGWaAP
0.417františkánsky_rád839 SGWaAP
0.420františkánska_rehoľa613 SGWaAP
0.427rehoľníčka6401 SGWaAP
0.427rehoľné2521 SGWaAP
0.437karmelitán1507 SGWaAP
0.447redemptorista9879 SGWaAP
0.447dominikánka921 SGWaAP
0.455jezuitská_rehoľa615 SGWaAP
0.459mníšsky_rád814 SGWaAP
0.462františkán13946 SGWaAP
0.466rehoľná_sestra10908 SGWaAP
0.468jezuita24701 SGWaAP
0.472karmelitánsky706 SGWaAP
0.485uršulínka1493 SGWaAP
0.489benediktínska891 SGWaAP