Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.257osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.311krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.429galantské_osvetové414 SGWaAP
0.433Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.459pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.462zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.462Dom_Matica4487 SGWaAP
0.466gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.474Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.480turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.483spišské_osvetové762 SGWaAP
0.489vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.499Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.500MsKS12664 SGWaAP
0.506Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.519záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.520považské_osvetové723 SGWaAP
0.525CVČ_Relax652 SGWaAP
0.526národné_osvetové2940 SGWaAP
0.534vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.537Osvetový1667 SGWaAP