Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000regionálna188125 SGWaAP
0.478regionálne8839 SGWaAP
0.492lokálna85762 SGWaAP
0.535celoštátna32135 SGWaAP
0.538miestna362382 SGWaAP
0.567regionálny179769 SGWaAP
0.572regionálne62376 SGWaAP
0.595oblastná20736 SGWaAP
0.596krajská53094 SGWaAP
0.611odvetvová4264 SGWaAP
0.617medzinárodná539331 SGWaAP
0.629región725477 SGWaAP
0.640Regionálny7835 SGWaAP
0.654územná21103 SGWaAP
0.659okresná45533 SGWaAP
0.681cezhraničná14954 SGWaAP
0.684vnútroštátna24364 SGWaAP
0.701celoeurópska9127 SGWaAP
0.706rozvojová78883 SGWaAP
0.713európska708899 SGWaAP
0.722národná634407 SGWaAP