Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000reformista1718 SGWaAP
0.344konzervatívec23652 SGWaAP
0.398socialista39758 SGWaAP
0.422demokrat45238 SGWaAP
0.425liberál38834 SGWaAP
0.426centrista742 SGWaAP
0.431sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.432liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.438ľudovec8621 SGWaAP
0.476ľavicový24638 SGWaAP
0.481kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.484postkomunista1016 SGWaAP
0.493ultranacionalista1070 SGWaAP
0.500pravicový23170 SGWaAP
0.500federalista1143 SGWaAP
0.503centristická1279 SGWaAP
0.511ľavičiar11215 SGWaAP
0.513nacionalista17726 SGWaAP
0.514prozápadný1558 SGWaAP
0.515proreformný769 SGWaAP
0.517centristický632 SGWaAP
0.518krajne_pravicový1447 SGWaAP
0.519marxista5377 SGWaAP