Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000reforma263204 SGWaAP
0.407štrukturálna_reforma6449 SGWaAP
0.448reformný15390 SGWaAP
0.468reformná7895 SGWaAP
0.477reformovať7458 SGWaAP
0.495zreformovať3680 SGWaAP
0.496dôchodková_reforma9422 SGWaAP
0.522decentralizácia11650 SGWaAP
0.527penzijná_reforma1058 SGWaAP
0.561politika862637 SGWaAP
0.567fiškálna_konsolidácia2381 SGWaAP
0.574liberalizácia20263 SGWaAP
0.576reformné_úsilie932 SGWaAP
0.577demokratizácia9510 SGWaAP
0.592reformné2778 SGWaAP
0.626federalizácia2617 SGWaAP
0.634deregulácia4970 SGWaAP
0.644demokratizačná954 SGWaAP
0.647rozpočtový_škrt1582 SGWaAP
0.652fiškálna_decentralizácia2403 SGWaAP
0.652inštitucionálna14506 SGWaAP
0.654odluka_cirkev4448 SGWaAP
0.657legislatívna61404 SGWaAP