Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000reformačná920 SGWaAP
0.384reformácia15302 SGWaAP
0.419reformačné861 SGWaAP
0.450protestantská8913 SGWaAP
0.488protestantizmus4455 SGWaAP
0.496protireformácia1975 SGWaAP
0.496osvietenská1933 SGWaAP
0.497reformačný1059 SGWaAP
0.506kalvínska1131 SGWaAP
0.520luteranizmus427 SGWaAP
0.531kalvinizmus737 SGWaAP
0.561pietizmus443 SGWaAP
0.568kalvín3292 SGWaAP
0.577reformné_hnutie887 SGWaAP
0.581evanjelická21060 SGWaAP
0.582jozefínska554 SGWaAP
0.586Luther18702 SGWaAP
0.587osvietenské632 SGWaAP
0.588luteránske500 SGWaAP
0.589protestantské2527 SGWaAP
0.594scholastická825 SGWaAP