Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000reformácia15302 SGWaAP
0.331reformačné861 SGWaAP
0.351Reformácia408 SGWaAP
0.357protireformácia1975 SGWaAP
0.373protestantizmus4455 SGWaAP
0.384reformačná920 SGWaAP
0.416protestantská8913 SGWaAP
0.450osvietenstvo7952 SGWaAP
0.453reformačný1059 SGWaAP
0.490osvietenská1933 SGWaAP
0.506Luther18702 SGWaAP
0.507reformné_hnutie887 SGWaAP
0.513protestantské2527 SGWaAP
0.527luteranizmus427 SGWaAP
0.532kalvín3292 SGWaAP
0.536sekularizácia3910 SGWaAP
0.543protestantský6987 SGWaAP
0.544kalvinizmus737 SGWaAP
0.548husitské1106 SGWaAP
0.550kresťanstvo112019 SGWaAP
0.554katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.557katolicizmus10809 SGWaAP
0.561evanjelická_cirkev17314 SGWaAP