Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000referentka6387 SGWaAP
0.400referent18292 SGWaAP
0.457pracovníčka66223 SGWaAP
0.473vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.476tajomníčka9637 SGWaAP
0.476vedúca5190 SGWaAP
0.491metodička2485 SGWaAP
0.530manažérka29618 SGWaAP
0.530riaditeľka212781 SGWaAP
0.536Referát1461 SGWaAP
0.546prodekanka2517 SGWaAP
0.547zástupkyňa46643 SGWaAP
0.553projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.560prednostka9966 SGWaAP
0.564konzultantka4692 SGWaAP
0.565koordinátorka18026 SGWaAP
0.587námestníčka6621 SGWaAP
0.590Iveta51821 SGWaAP
0.593Oddelenie752 SGWaAP
0.594referát38828 SGWaAP
0.602ekonómka8033 SGWaAP
0.603prorektorka2228 SGWaAP
0.611Darina23395 SGWaAP
0.612prednostka_mestský2360 SGWaAP