Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000referent18292 SGWaAP
0.400referentka6387 SGWaAP
0.463vedúci139633 SGWaAP
0.511tajomník66290 SGWaAP
0.519Odbor4760 SGWaAP
0.562referát38828 SGWaAP
0.565prednosta59172 SGWaAP
0.574Referát1461 SGWaAP
0.590riaditeľ787271 SGWaAP
0.602Vedúci3015 SGWaAP
0.607odbor551807 SGWaAP
0.608koordinátor52905 SGWaAP
0.612metodik5130 SGWaAP
0.613zmocnenec2265 SGWaAP
0.614námestník41776 SGWaAP
0.615tajomníčka9637 SGWaAP
0.625sekretariát39119 SGWaAP
0.631MsÚ37082 SGWaAP
0.631konzultant33790 SGWaAP
0.637radca26986 SGWaAP
0.639poverený51088 SGWaAP
0.643Vedúci4968 SGWaAP
0.644oblastný11957 SGWaAP
0.644projektový_manažér14106 SGWaAP
0.646poradca142423 SGWaAP
0.647pracovník684333 SGWaAP
0.650pokladník13044 SGWaAP
0.654vedúci226529 SGWaAP
0.656prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.657skladník6968 SGWaAP
0.659Sekretariát2446 SGWaAP
0.659prodekan7779 SGWaAP
0.661Riaditeľ3392 SGWaAP
0.661Oddelenie752 SGWaAP
0.666gestor6525 SGWaAP
0.667Sekcia10929 SGWaAP
0.668učtáreň1542 SGWaAP
0.669kontrolór29605 SGWaAP
0.673prednosta_OÚ2306 SGWaAP
0.673vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.680vedúca5190 SGWaAP
0.680oddelenie428244 SGWaAP
0.681Povereníctvo2067 SGWaAP