Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000referent18292 SGWaAP
0.400referentka6387 SGWaAP
0.463vedúci139633 SGWaAP
0.511tajomník66290 SGWaAP
0.519Odbor4760 SGWaAP
0.562referát38828 SGWaAP
0.565prednosta59172 SGWaAP
0.574Referát1461 SGWaAP
0.590riaditeľ787271 SGWaAP
0.602Vedúci3015 SGWaAP
0.607odbor551807 SGWaAP
0.608koordinátor52905 SGWaAP
0.612metodik5130 SGWaAP
0.613zmocnenec2265 SGWaAP
0.614námestník41776 SGWaAP
0.615tajomníčka9637 SGWaAP
0.625sekretariát39119 SGWaAP
0.631MsÚ37082 SGWaAP
0.631konzultant33790 SGWaAP
0.637radca26986 SGWaAP
0.639poverený51088 SGWaAP
0.643Vedúci4968 SGWaAP
0.644oblastný11957 SGWaAP