Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000referendum158738 SGWaAP
0.267plebiscit4668 SGWaAP
0.274všeľudové_hlasovanie1105 SGWaAP
0.380Referendum1307 SGWaAP
0.497vypísanie_referendum2638 SGWaAP
0.505predčasná_parlamentná6755 SGWaAP
0.510predčasná_voľba25726 SGWaAP
0.529euroústava3681 SGWaAP
0.535írske_referendum795 SGWaAP
0.557hlasovanie209481 SGWaAP
0.564parlamentná_voľba66216 SGWaAP
0.564prezidentská_voľba57233 SGWaAP
0.581Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.589eurovoľby8999 SGWaAP
0.597lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.598vypísanie_predčasná1067 SGWaAP
0.608dvojité_občianstvo2888 SGWaAP
0.617homosexuálne_manželstvo2823 SGWaAP
0.620Brexit2574 SGWaAP
0.623dvojaké_občianstvo4095 SGWaAP
0.627nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.631brexit20082 SGWaAP
0.638komunálna_voľba38665 SGWaAP
0.638kvórum5613 SGWaAP