Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000referát38828 SGWaAP
0.364Referát1461 SGWaAP
0.554koreferát500 SGWaAP
0.562referent18292 SGWaAP
0.592zborník53213 SGWaAP
0.594referentka6387 SGWaAP
0.614Oddelenie752 SGWaAP
0.624MsÚ37082 SGWaAP
0.644abstrakt11418 SGWaAP
0.644seminár238499 SGWaAP
0.659odbor551807 SGWaAP
0.660Odbor4760 SGWaAP
0.666sekretariát39119 SGWaAP
0.667Zborník1046 SGWaAP
0.668Odbor_školstvo1888 SGWaAP
0.669prednáška293489 SGWaAP
0.671vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.679kolokvium5102 SGWaAP
0.679prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.688prednáškový2252 SGWaAP
0.690katedra105195 SGWaAP