Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000redakčná_rada13840 SGWaAP
0.506šéfredaktorka11503 SGWaAP
0.515šéfredaktor48711 SGWaAP
0.529Redakčný1557 SGWaAP
0.551autorský_kolektív4164 SGWaAP
0.563časopis412849 SGWaAP
0.582redaktor146428 SGWaAP
0.587SSS8189 SGWaAP
0.599redakcia194397 SGWaAP
0.611tajomníčka9637 SGWaAP
0.612občasník3441 SGWaAP
0.615riešiteľský_kolektív1814 SGWaAP
0.617redigovať5591 SGWaAP
0.617Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.633editorka3711 SGWaAP
0.636mesačník24531 SGWaAP
0.637revízna_komisia6173 SGWaAP
0.642redaktorka52991 SGWaAP
0.646vedecké_kolégium1336 SGWaAP
0.646dvojmesačník1900 SGWaAP
0.647dopisovateľ3795 SGWaAP
0.650poradný_orgán11401 SGWaAP
0.651Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.652Výkonný_výbor6920 SGWaAP