Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rechtor1671 SGWaAP
0.407mendík461 SGWaAP
0.441farár123386 SGWaAP
0.460kostolník6211 SGWaAP
0.493ujček1730 SGWaAP
0.498gazda32772 SGWaAP
0.500kantor5654 SGWaAP
0.501richtár22876 SGWaAP
0.508ujec2776 SGWaAP
0.521veľkomožný2478 SGWaAP
0.529vicišpán743 SGWaAP
0.535slúžny3204 SGWaAP
0.547pravotár648 SGWaAP
0.553šafár1919 SGWaAP
0.563paholok4903 SGWaAP
0.566cirkevník3173 SGWaAP
0.574strýc5349 SGWaAP
0.579sedliak27222 SGWaAP
0.581parobok1928 SGWaAP
0.585dušpastier617 SGWaAP
0.586synak8798 SGWaAP
0.589horár7148 SGWaAP
0.590polesný857 SGWaAP