Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rebélia6027 SGWaAP
0.254revolta6573 SGWaAP
0.376vzbura30849 SGWaAP
0.422rebelantstvo809 SGWaAP
0.547rebelantský733 SGWaAP
0.589násilnosť14353 SGWaAP
0.590vzdor15450 SGWaAP
0.593rebelovať1743 SGWaAP
0.596rebelantská539 SGWaAP
0.608bláznivosť823 SGWaAP
0.609zhýralosť589 SGWaAP
0.610anarchia10989 SGWaAP
0.615diktatúra24909 SGWaAP
0.621slobodomyseľnosť524 SGWaAP
0.625živelnosť2865 SGWaAP
0.626vzdorovitosť811 SGWaAP
0.630brutalita12082 SGWaAP
0.636neposlušnosť7467 SGWaAP
0.637teatrálnosť1155 SGWaAP
0.637surovosť4347 SGWaAP
0.637tyrania8888 SGWaAP