Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000realizmus17755 SGWaAP
0.313naturalizmus2845 SGWaAP
0.355symbolizmus4007 SGWaAP
0.372expresionizmus3275 SGWaAP
0.380romantizmus12850 SGWaAP
0.408surrealizmus5446 SGWaAP
0.435idealizmus5687 SGWaAP
0.447existencializmus2174 SGWaAP
0.463impresionizmus2995 SGWaAP
0.474racionalizmus3906 SGWaAP
0.476postmoderna6053 SGWaAP
0.478historizmus2191 SGWaAP
0.487postmodernizmus1877 SGWaAP
0.491poetizmus1678 SGWaAP
0.493konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.494futurizmus1414 SGWaAP
0.494kriticizmus766 SGWaAP
0.501magický_realizmus1983 SGWaAP
0.510klasicizmus6827 SGWaAP
0.511pozitivizmus2987 SGWaAP
0.512socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.518avantgarda8447 SGWaAP
0.518epika4162 SGWaAP