Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000realizátorka578 SGWaAP
0.493iniciátorka2858 SGWaAP
0.553garantka1145 SGWaAP
0.562organizátorka12975 SGWaAP
0.565spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.567odborná_garantka862 SGWaAP
0.571koordinátorka18026 SGWaAP
0.604projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.613zakladateľka14011 SGWaAP
0.616spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.641tvorkyňa2084 SGWaAP
0.653riešiteľka1320 SGWaAP
0.656Ľuba7711 SGWaAP